Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Voorst

krijgt het voor elkaar

Actueel nieuws: Wim Vrijhoef aan het woord

De wethouder namens D66 Voorst is Wim Vrijhoef. Hij heeft de portefeuille Transities, wet Maatschappelijke Ondersteuning en Werk & Inkomen. Wim Vrijhoef vertelt in een video waarom het belangrijk is om te stemmen op 21 maart en welke onderwerpen in onze gemeente spelen. Klik op de foto om meer te lezen....

Actueel nieuws: Politiek moet altijd beginnen met idealen

Naast elkaar op de bank bij Terlouw thuis zitten ze, D66’ers Jan Terlouw en Wim Vrijhoef. In leeftijd schelen ze 21 jaar, in bevlogenheid zijn ze behoorlijk aan elkaar gewaagd. Beiden zijn hevig overtuigd van de traditionele kernbeginselen van D66, waaronder de democratisering van de samenleving en de zorg voor een duurzame toekomst. Klik op de foto om meer te lezen....

Actueel nieuws: Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van D66 Voorst. Het bestuur bestaat uit Arno de Groot (secretaris), Gerdy Jonkman-Nelis (voorzitter) en Wim Oolman (penningmeester) Klik op de foto om meer te lezen....

Meedenken en meedoen

Inwoners en organisaties actief betrekken

Groen en duurzaam

Voorst zelfvoorzienend in 2030: van groen naar groener

Circulaire economie

Kansen voor ondernemers, onderwijs en onderzoek om samen te werken aan een energieneutrale en duurzame samenleving.

Eigentijds wonen

Een passende woning voor iedereen, jong en oud. Dat doen we samen met de woningbouw.

Iedereen doet mee

Niet iedereen is even zelfredzaam en krachtig. Die mensen moeten op de steun van de gemeente kunnen rekenen.

Jong en ondernemend

Voorst mag niet al groeiend vergrijzen. Houd de kernen leefbaar en haal jonge en ondernemende mensen naar binnen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u ons iets vertellen? Neem dan contact met ons op.

Steun ons

Steun ons en help Nederland en Gemeente Voorst vooruit.

Actueel

Actueel nieuws over praktische politieke onderwerpen die spelen binnen de Gemeente.

De verantwoordelijkheid voor ons klimaat en milieu begint bij iedereen op een lokaal niveau.

Wat ik van groot belang vind is het thema groen en duurzaamheid. De verantwoordelijkheid voor ons klimaat en milieu begint immers bij iedereen op een lokaal niveau. Verwijzen naar hogere overheden kunnen we ons niet permitteren en volstaat daarom niet meer. Klik op de foto om meer te lezen....

Bouwen voor alleenstaanden & tweepersoonshuishoudens

Het zou een goede zaak zijn wanneer in de komende vier jaar, mede door de inzet van D66, er extra gebouwd zou worden voor de doelgroepen in deze gemeente die nog onderbedeeld zijn. Daar bedoel ik speciaal de alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in de huursector mee. Wanneer de gemeente daarbij extra middelen zou moeten inzetten om dat mogelijk te maken is dat voor mij acceptabel. Klik op de foto om meer te lezen....

Afval als herbruikbare grondstof.

Ik ben lid van D66 omdat het een partij is die rationeel is. Als nieuweling in de gemeente, ik kom uit Utrecht, vind ik het een verademing om te zien hoe een relatief kleine gemeente beseft dat verschillen tussen mensen en partijen goed zijn om elkaar scherp te houden, maar dat we uiteindelijk wel samen vooruit moeten. Bij D66 zie ik die houding prominent aanwezig. Klik op de foto om meer te lezen....