Steun ons en help Nederland vooruit

Afval als herbruikbare grondstof.

D66 Voorst stelt zich voor: Arno de Groot, Nijbroek.

Ik ben lid van D66 omdat het een partij is die rationeel is. Als nieuweling in de gemeente, ik kom uit Utrecht, vind ik het een verademing om te zien hoe een relatief kleine gemeente beseft dat verschillen tussen mensen en partijen goed zijn om elkaar scherp te houden, maar dat we uiteindelijk wel samen vooruit moeten. Bij D66 zie ik die houding prominent aanwezig.

De mens produceert veel. Dat betekent dat we ook veel afdanken en weggooien. Het zou mooi zijn als we ons afval niet zien als waardeloos eindproduct, maar zoveel mogelijk als herbruikbare grondstof. Ik zie het als een taak van de overheid, in dit geval de gemeente, om daar vorm aan te geven. Een afvalscheidingsstation met ruime openingstijden, centraal in de gemeente, zou de inwoners van Voorst de gelegenheid geven om de cirkel naar nieuwe producten rond te maken, om bij te dragen aan de circulaire economie.

Veel politieke beslissingen lijken een product van korte termijn denken, de befaamde 4 jaar periode tot aan de volgende verkiezingen. Zo’n afvalscheidingsstation heeft een lange termijneffect zowel voor het milieu als voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

Lees meer over het thema circulaire economie

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018