Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie

Kansen voor ondernemers, onderwijs en onderzoek om samen te werken aan een energieneutrale samenleving.

Voor Voorst is het belangrijk de doelstelling van energieneutraal in 2030 te halen. Maar dat doen we niet alleen. De gemeente moet volgens ons vooral coördineren, stimuleren en faciliteren voor schone technologie en duurzaamheid. De gemeente moet het goede voorbeeld geven.

Een eerste vereiste is volgens ons breedband-internet voor alle inwoners. Technologie maakt schaalvergroting én maatwerk mogelijk. De wereld ligt voor ons open en de inzet van de Cleantech Regio helpt daarbij.

Voorst is het hart van de Cleantech Regio, een samenwerkingsverband van de gemeenten in de Stedendriehoek voor het ondersteunen en versterken van schone technologische initiatieven voor organisaties en bedrijven op het gebied van mobiliteit, economie, wonen, duurzaamheid en onderwijs. We vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk afval en vervuiling is en dat zo veel mogelijk wordt hergebruikt. Dat is goed voor het milieu en de lokale economie.

D66 vindt dat we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de Cleantech Regio biedt. Met de ontwikkeling van onze regio maken we alle kernen in onze gemeente zelfvoorzienend in hun energiegebruik in 2030!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018