Steun ons en help Nederland vooruit

Meedenken en meedoen

Inwoners en organisaties actief betrekken

D66 wil dat de gemeente haar inwoners meer betrekt bij de besluitvorming én de uitvoering van gemeentelijk beleid. We stimuleren actieve inbreng van en samenwerking met onze inwoners, onze maatschappelijke organisaties, bedrijven en belangenverenigingen. De gemeente moet voor verschillende thema’s een denktank van deskundigen en betrokkenen samenstellen. Zo ontstaan netwerken, die elk via een eigen website, bijeenkomsten, workshops en debatten samenwerken. D66 Voorst wil meer pilots voor burgerparticipatie en meer aandacht voor eigen initiatieven. Zijn er zaken die onze mensen belangrijk vinden? Moet de maximumsnelheid in die ene straat naar 30km per uur? Met behulp van D66 zetten bewoners hun initiatief op de kaart.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018